+48 94 342 70 97

+48 602 10 11 47

+48 698 35 39 93

Strona Główna » Oferta » Oferta – Opis – Szkło

Oferta – Opis – Szkło

kolorowe szkło

Szkło Lacobell, laminowane i z grafiką

Laco­bele to szyby lakie­ro­wane. Dzięki boga­tej kolo­ry­styce zna­la­zły zasto­so­wa­nie jako doda­tek do szaf oraz jako drzwiczki meblowe. Szkło lami­no­wane to co naj­mniej dwie tafle szkła połą­czone ze sobą folią. Połą­cze­nie takie otwiera przed Pań­stwem wiele nowych moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia w życiu codzien­nym, jest bez­pieczne w przy­padku stłu­cze­nia, ponie­waż wszyst­kie ele­menty pozo­stają na folii.

 

Kontakt

Imię i nazwisko

Twój adres email

Temat

Treść wiadomości

Wpisz kod z obrazka captcha

Znajdź dojazd

Made in

Nixo Studio | Strony Internetowe | Koszalin